PRE-GO werkt veilig op het water

Veiligheid

PRE-GO werkt op of rond het water volgens de geldende veiligheidsvoorschtiften.

Voorafgaand aan een opdracht maakt PRE-GO een RI&E om zo de risico’s en de daarbijbehorende veiligheidsmaatregelen te bepalen.

Elke situatie is anders en de risico’s moeten per situatie ingeschat worden. Wat voor de ene situatie als ideaal geldt is voor de andere situatie juist heel verkeerd. Bij het werken in of langs een gracht in de binnenstad gelden andere risico’s dan bij het werken aan een groot vrachtschip aan de kade.

PRE-GO heeft een belangrijk streven: nul incidenten!

Drone duikinspecties veilig werken