Inspection of Things - Slimme Sensoren

Real-time monitoring 4.0

Slimme sensoren zijn onze inspecteurs van de toekomst.
Real-time monitoring is voor elke organisatie die veiligheid en betrouwbaarheid wenst en efficiënt en duurzaam wil werken. Slimme sensoren zijn een innovatieve oplossing voor diverse sectoren en situaties. Of het nu gaat om het bewaken van scheefstanden en posities, luchtkwaliteit, het waterpeil, de temperatuur, trillingen of geluidsniveaus, slimme sensoren kunnen continu metingen verrichten en real-time data leveren. Dit verhoogt de betrouwbaarheid en de veiligheid van processen, installaties en omgevingen. Bovendien kunnen slimme sensoren ook waarschuwen bij afwijkingen of storingen, zodat er snel actie kan worden ondernomen. Via een SMS of e-mail ontvangt u een alarmering bij een vooraf bepaalde grenswaarde.  
 

Enkele voorbeelden van continu metingen met onze slimme sensoren:

  • Scheeftstanden en vervormingen van constructies, kademuren, bouwkuipen etc.
  • Beweging, trilling, geluid en locatie in transport, logistiek, beveiliging of industrie.
  • Temperatuur, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit en CO2-niveau
  • Waterstand en waterkwaliteit

 

Reguliere inspecties

Een inspectie op het land of met een inspectievaartuig wordt uitgevoerd op basis van de NEN2767 (conditiemeting). Waarbij objectief en uniform de fysieke kwaliteit van de objecten wordt beoordeeld. 

Op basis van de inspectie stelt PRE-GO een rapportage op die inzicht geeft in de aangetroffen gebreken met de ernst, omvang en intensiteit daarvan. Tevens worden in de rapportage adviezen opgenomen met betrekking tot eventueel te nemen acties en (beheers)maatregelen. 

Indien de uitkomst van de evaluatie van het inspectierapport is dat er maatregelen getroffen dienen te worden, helpt PRE-GO u graag verder o.a. met: 

  • Opstellen van een herstel- en onderhoudsplan. 
  • Budgetteren van herstelwerkzaamheden. 
  • Organiseren en coördineren herstelwerkzaamheden.

PRE-GO inspecteert en monitort onder andere:

Inspectie ROV Kademuren Sluis deuren Drone duikinspecties onderwaterinspectie

Sluizen

Kademuren

Bruggen

Steigers

Afmeer faciliteiten

Damwand constructies