Brouwersgracht Amsterdam kademuur inspectie

In opdracht van BAM Infra Nederland heeft PRE-GO een DroneDuikinspectie uitgevoerd in de Brouwersgracht te Amsterdam. De BAM neemt deel aan het Innovatiepartnerschap Kademuren (IPK). Dit is opgezet om de kennis, expertise en creativiteit van de markt optimaal te benutten.

Met het programma SAVE, Samen Amsterdamse kademuren Vervangen, heeft de BAM een opschaalbare methode om innovatief, duurzaam, circulair en veilig kademuren te vervangen. Als een “trein” verplaatst het werkterrein langs de kademuren om nieuwe en gebruiksklare kade achter te laten.
Het innovatieve project aan de Brouwersgracht vraagt ook om een veilige en efficiënte wijze van onderwater inspecteren. Daarom zijn wij als PRE-GO enorm blij en trots dat wij voor de BAM mogen inspecteren.

De bouw en het onderhoud van de kademuren in Amsterdam, inclusief die aan de Brouwersgracht, hebben een lange en complexe geschiedenis. In de veertiende eeuw werd al duidelijk dat individuele Amsterdammers verantwoordelijk waren voor het stukje kade voor hun huis, inclusief de beschoeiing ervan. Dit leidde tot problemen, waarna het stadsbestuur ingreep om het toezicht op de beschoeiingen en kademuren te reguleren, een proces dat nooit volledig is voltooid​​.

Amsterdam heeft ongeveer 600 km aan kades en oevers, waarvan ongeveer 200 km gefundeerd is en deel uitmaakt van het huidige onderhoudsprogramma. De kademuren in de binnenstad van Amsterdam zijn bijzonder oud, waarvan sommige zelfs uit de 16e eeuw dateren. Deze muren zijn gebouwd op houten palen en vele verkeren nu in slechte staat, waardoor er een groot project is opgezet voor het vervangen van deze kademuren​​​​.

De gemeente Amsterdam staat voor een grote uitdaging om deze historische kademuren te vervangen of te renoveren. Dit is een complexe taak, gezien de historische waarde van de binnenstad en de technische uitdagingen die komen kijken bij het werken in een dergelijke oude en dichtbebouwde omgeving. De levensduur van een kademuur wordt geschat op ongeveer 100 jaar​​.

Dit geeft een beeld van de uitdagingen en de geschiedenis achter de kademuren in Amsterdam, waaronder die aan de Brouwersgracht.
En daar werken wij graag aan mee.

DroneDuikinspecties: Veilig | Efficiënt | Snel inzetbaar